Ruimte voor biologie en ecologie

 

Als mensen zijn we tot in onze nauwste haarvaten onderdeel van de natuur. Vos ecologisch onderzoek heeft zich de afgelopen 15 jaar gericht op de manier waarop wij mensen ons tot de natuur verhouden, door het uitvoeren van ecologisch onderzoek, gericht op het inbrengen van ecologische kennis in ruimtelijke ontwikkelingen en natuurbeheer. Veel van deze projecten hingen samen met de natuurwetgeving, die in de praktijk vaak de belangrijkste reden lijkt te zijn dat mensen de natuur in hun overwegingen betrekken - een stok achter de deur.

Het komend jaar - 2023 - gaat deze website van inhoud veranderen en uiteindelijk ook van layout. Het inbrengen en delen van ecologische kennis blijft als activiteit belangrijk, maar de juridische ecologie wordt afgestoten. De focus zal gaan liggen op ontwerpprocessen, educatie en oog voor het grotere geheel. Vos ecologisch onderzoek richt zich op opdrachtgevers die de wens hebben verder te komen met de natuur in plaats van opdrachtgevers die nu eenmaal verplicht zijn om een minimum aan natuur te doen.

Ruimte voor biologie en ecologie is essentieel, want natuur is goed voor ons lichamelijk en geestelijk welbevinden en planten en dieren zijn onze medebewoners op deze aarde met een waarde van zichzelf. Biologie en ecologie zijn buitengewoon fascinerend. In de komende tijd zal concreet worden gemaakt hoe Vos ecologisch onderzoek ruimte wil scheppen voor biologie en ecologie.

 

Apr 5, 2019, 11:27 AM
De grote bosmuis breidt zich…
Feb 3, 2016, 3:08 PM
Aug 6, 2015, 3:03 PM
Mar 27, 2020, 1:33 PM
Mar 20, 2018, 12:50 PM
De casus Oostvaardersplassen…
Sep 13, 2016, 3:13 PM
Apr 4, 2019, 2:58 PM
In 2016 heb ik enkele…
Jan 4, 2016, 3:06 PM
Dec 19, 2014, 3:01 PM