Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website staat. Vos Ecologisch Onderzoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen, worden niet door Vos Ecologisch Onderzoek gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Vos Ecologisch Onderzoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Vos Ecologisch Onderzoek worden verveelvoudigd.