De Grote bosmuis breidt zijn leefgebied in Noord Nederland uit. In 2018 werd de soort voor het eerst ook in Fryslân gevangen. In een aantal projecten in Drenthe en Groningen hebben we nader onderzoek in gang gezet naar de aanwezigheid van de Grote bosmuis. Volgens oudere Nederlandse literatuur zou de soort alleen in oudere, structuurrijke bossen voorkomen, maar uit internationale literatuur is bekend dat de soort ook buiten bossen voorkomt. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat de biotoopkeuze overeenkomt met de gewone Bosmuis, nuances daargelaten. En dat betekent dat je de soort in een breed spectrum aan biotopen kan tegenkomen.


Figuur 1. Grasland dat al enkele jaren niet of onregelmatig gemaaid is, waar de Grote bosmuis is vastgesteld. In de directe omgeving (niet op de foto) liggen enkele grotere bosaanplantingen.

De onderstaande foto is in 2018 gemaakt bij Bareveld (prov. Groningen). Ten zuiden daarvan ligt Eexterveen waar de soort al in 2015 bekend (Buro Bakker) was en mogelijk al in 2012 (onbekende bron). Inmiddels anno 2020 ligt de noordelijke verspreidingsgrens al op Finsterwolde (levend gevangen) en Beijumerbos - stad Groningen (doodvondst) (bron: waarneming.nl). Zie ook het uitgebreide artikel op de website van de Zoogdiervereniging: https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/besc...


Figuur 2. Smalle ruige oever langs akkerrand met daarin een geïsoleerd restant van een houtwal, waar de Grote bosmuis is vastgesteld. Voor dit project is een ontheffing aangevraagd bij de Provincie Groningen en verkregen.