Grote grazers zijn belangrijk voor de diversiteit van natuurgebieden. Als grazers zich vrij door gebieden kunnen bewegen, verspreiden ze zowel via vacht en hoeven als via de mest zaden van de meeste aanwezige plantensoorten. Doordat ze de vegetatie vertrappen en kort houden, zorgen ze voor zaaibed en een gunstig lichtklimaat om te kiemen. Als onderdeel van het afstuderen aan de RUG heb ik de verspreiding van plantenzaden onderzocht in twee gebieden: de Dellebuursterheide in Fryslân en het Hullenzand in Drenthe (Dwingelderveld) (2001).

Rundervlaaien zijn niet alleen belangrijk voor specifieke soorten paddenstoelen en insecten, maar ook voor zaden van plantensoorten. Zaden van de meeste soorten die in het begraasde gebied aanwezig zijn, overleven het darmkanaal en worden honderden meters verspreid in de omgeving.