Samenwerking (13-09-2016)

Het is vaak een kwestie van samenwerken met andere ecologen.

 

Dat kan op verschillende manieren, zoals ingehuurd worden, een ander inhuren of samen een offerte schrijven. Voor vragen kan ik bij diverse collega's terecht of ze komen bij mij. In de periode 2007-2009 heb ik veel werk gedaan met Ecoplan Natuurontwikkeling. De samenwerking met Antea Group was er de laatste jaren op een vaste basis. Nieuwe Wildernis (07-07-2010)

Nieuwe Wildernis, de website van de stichting Kritisch Bosbeheer.
Kritisch Bosbeheer werd opgericht om bossen op een natuurlijke manier te beheren, zodat natuurlijke processen hun gang weer kunnen gaan en kringlopen weer gesloten worden. Veel van de inzichten die in de jaren zeventig nieuw waren, worden nu steeds meer toegepast in de natuurbescherming. Kritisch bosbeheer wil de luis in de pels van de natuurbescherming blijven, en heeft daarom deze website samengesteld. De website biedt ruimte voor meningen die normaliter niet worden gehoord, maar even goed ruimte om weerwoord te geven. De meningen blijven naast elkaar staan. Het streven is om op deze wijze tot een meer afgewogen meningsvorming te komen rond het hedendaagse natuurbeheer.Onderzoek naar de boommarter (09-10-2007)

Boommarters koloniseren polders

Boommarters leven een verborgen leven en daarom is de verspreiding onvoldoende bekend. Losse waarnemingen en verkeerslachtoffers leveren informatie op over de aanwezigheid van boommarters. Daarbij gaat het vaak om trekkende exemplaren. Om meer zekerheid te krijgen, zullen gebieden uitgekamd moeten worden op sporen. In de IJsselmeerpolders ontbreken vaak geschikte boomholtes. Nestkasten en roofvogelhorsten kunnen vervangende nestgelegenheid bieden (bron: VZZ).


Vos Ecologisch Onderzoek heeft in september een inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met een ander adviesbureau. Aanwezigheid van de boommarter kon door hen niet vastgesteld worden. Elders in de IJsselmeerpolders kon voortplanting van boommarters wel vastgesteld worden (bron: VZZ). Kolonisatie van andere polderbossen is waarschijnlijk een kwestie van tijd.